ΑνακοινώσειςΕπικοινωνίαΣύνδεσμοι
Απαραίτητες Πληροφορίες

Untitled Document

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το κόστος ΕΓΓΡΑΦΗΣ μέχρι 15/3/2007 είναι 150 € (50 € για φοιτητές).Από 28/5 παρακαλούμε οι εγγραφές να γίνονται επι τόπου στο χώρο του συνεδρίου κατά τις ημέρες διεξαγωγής του και όχι στην τράπεζα.

Φοιτητές Χημικοί Μηχανικοί 4ου και 5ου έτους μπορούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο χωρίς πρακτικά και γεύματα με αντίτιμο 10€.

Υπενθυμίζεται ότι:

Για να γίνει δεκτή η παρουσίαση μιας εργασίας και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά είναι υποχρεωτική η πληρωμή εγγραφής έως τις 15/3/2007 ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων (σε περίπτωση υποβολής πολλών εργασιών από μία ομάδα απαιτείται μία εγγραφή ανά εργασία). Το κόστος "προεγγραφής" (150 € και 50 € για φοιτητές) εξασφαλίζει στον σύνεδρο την παραλαβή του υλικού (πρόγραμμα, τσάντα και βεβαίωση παρακολούθησης) και των δίτομων πρακτικών κατά την έναρξη του συνεδρίου. Το κόστος αυτό ισχύει τόσο για τους συνέδρους που θα παρουσιάσουν εργασία όσο και για απλούς συνέδρους (χωρίς παρουσίαση). Το κόστος εγγραφής μετά τις 15/3/2007 για απλούς συνέδρους θα είναι 170 € (και 60 € για φοιτητές). Στη περίπτωση αυτή η παραλαβή των πρακτικών στην έναρξη δεν θα είναι εξασφαλισμένη. Τα πρακτικά θα σταλούν στους συνέδρους μετά από σχετική ανατύπωση.

ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, χωρίς να αποκλείονται εργασίες σε άλλη γλώσσα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
10.12.2006
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκτεταμένης περίληψης (1-2 σελ.). Η περίληψη περιλαμβάνει τα ονόματα των συγγραφέων και του ομιλητή, ενώ κατά την διαδικτυακή υποβολή πρέπει να δηλώνεται τόσο η κύρια θεματική περιοχή όσο και η πλησιέστερη υπο-περιοχή, από αυτές που θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
Κατά παρέκκλιση, η υποβολή περιλήψεων θα γίνεται δεκτή μέχρι τις 20/12/2006.

10.2.2007
Απάντηση στους συμμετέχοντες σχετικά με την αποδοχή των περιλήψεων και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους (προφορικά ή με ανάρτηση).

10.3.2007
Τέλος διαδικτυακής υποβολής των πλήρων εργασιών για τα πρακτικά, σε μορφή "camera ready". Η ιστοσελίδα παρέχει όλες τις λεπτομέρειες για την έκταση της εργασίας και τον τρόπο γραφής της.

15.3.2007  
Για να γίνει δεκτή η παρουσίαση μιας εργασίας και να συμπεριληφθεί στα πρακτικά  είναι υποχρεωτική η πληρωμή  εγγραφής έως τις 15/3/2007 ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων (σε περίπτωση υποβολής πολλών εργασιών από μία ομάδα απαιτείται μία εγγραφή ανά εργασία). Το κόστος "προεγγραφής"  (150 € και 50 € για φοιτητές)  εξασφαλίζει στον σύνεδρο την παραλαβή του υλικού (πρόγραμμα, τσάντα και βεβαίωση παρακολούθησης) και των δίτομων πρακτικών κατά την έναρξη του συνεδρίου. Το κόστος αυτό ισχύει τόσο για τους συνέδρους που θα παρουσιάσουν εργασία όσο και για απλούς συνέδρους (χωρίς παρουσίαση).   Το κόστος εγγραφής μετά τις 15/3/2007 για απλούς συνέδρους θα είναι 170 € (και 60 € για φοιτητές).  Στη περίπτωση αυτή η παραλαβή των πρακτικών στην έναρξη δεν θα είναι εξασφαλισμένη.  Τα πρακτικά θα σταλούν στους συνέδρους μετά από σχετική ανατύπωση.  

Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε τρεις προφορικές παρουσιάσεις.  Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων εργασιών, ορισμένες θα παρουσιαστούν με την μορφή αναρτημένης εργασίας, με απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής.  Οι εργασίες αυτές θα αναρτώνται παράλληλα με τις συνεδρίες των αντίστοιχων θεματικών περιοχών και θα παρουσιάζονται από τους συγγραφείς τους σε χρόνο ορισμένο από το πρόγραμμα.

Μετά τις παραπάνω ημερομηνίες, περιλήψεις και πλήρη κείμενα δεν θα γίνονται δεκτά.

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο καθώς και η υποβολή περιλήψεων και τελικών κειμένων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου, στην οποία θα υπάρχει και όλη η ενημέρωση σχετικά με το συνέδριο.

ΑΡΧΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατεβάστε το αρχικό φυλλάδιο του συνεδρίου σε μορφή .pdf
Αρχική Σελίδα > Πληροφορίες Τελευταία Νέα
04.06.2007
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης
25.05.2007
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
16.05.2007
Τελικό Πρόγραμμα του 6ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής