ΑνακοινώσειςΕπικοινωνίαΣύνδεσμοι
Οδηγίες για Ομιλητές - Poster

Untitled Document

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Οι ομιλητές θα πρέπει να προσέρχονται στην καθορισμένη  Αίθουσα 30 min ενωρίτερα από την έναρξη της Συνεδρίας και  σε  συνεννόηση με τον υπεύθυνο για την αίθουσα χειριστή να μεταφέρουν στον υπολογιστή το αρχείο της εργασίας τους.

Παρακαλούνται οι ομιλητές να έχουν τα αρχεία τους και σε CD-ROM σε περίπτωση ασυμβατότητας του memory stick με τον υπολογιστή.

Οι προφορικές παρουσιάσεις θα διαρκούν 12 min + 3 min για ερωτήσεις.

Ο χρόνος θα πρέπει να τηρείται αυστηρά ώστε να μην στερείται χρόνος από τους επόμενους ομιλητές.

Οι συνεδρίες με χρονικά καθορισμένες ομιλίες δίνουν τη δυνατότητα στους συνέδρους να παρακολουθήσουν συγκεκριμένες εργασίες σε περισσότερες από μία παράλληλες συνεδρίες.  Ως εκ τούτου πέραν της τήρησης του χρόνου θα πρέπει να αποφεύγονται αλλαγές στη σειρά των εργασιών.  Επίσης σε περίπτωση απουσίας ομιλητή ο χρόνος της ομιλίας του δεν θα χρησιμοποιείται για να μην ανατρέπεται το πρόγραμμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρουσίαση θα γίνεται με ανάρτηση εκτυπωμένου poster σεΒ  μέγιστες διαστάσειςΒ  90cm πλάτος x 210cm ύψος.Β 

Η μορφή και το περιεχόμενο του Poster είναι απολύτως στην ευχέρεια των συγγραφέων.Β  Η εργασία δημοσιεύεταιΒ  στα πρακτικά αλλά το poster δεν θα είναι μια απλή ανατύπωση της εργασίας.

Οι συγγραφείς θα πρέπει να προσέρχονται στην καθορισμένη Αίθουσα 15 λεπτά νωρίτερα από την έναρξη της Συνεδρίας και  σε  συνεννόηση με τον υπεύθυνο για την αίθουσα να φροντίζουν για την ανάρτηση της εργασίας.  Οι εργασίες θα αναρτώνται σε ειδικά πάνελ από μελαμίνη με αυτοκόλλητη ταινία που θα παρέχει ο χειριστής.Β 

Πέραν της ανάρτησης, ένας εκ των συγγραφέων πρέπει να ευρίσκεται μπροστά στο Poster του συγκεκριμένη ώρα, για να δέχεται ερωτήσεις.

Συγκεκριμένα  οι ώρες ερωτήσεων θα είναι:

Συνεδρία Α : 16:30-17:30 Πέμπτη 31/5
Συνεδρία Β : 10:30-11:30 Παρασκευή 1/6
Συνεδρία Γ : 16:00-17:00 Παρασκευή 1/6

Κατά τη λήξη της συνεδρίας οι συγγραφείς πρέπει να φροντίζουν να παραλαμβάνουν τις εργασίες τους διότι θα πρέπει να αναρτηθούν οι επόμενες. 

Αρχική Σελίδα > Οδηγίες για Ομιλητές - Poster Τελευταία Νέα
04.06.2007
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης
25.05.2007
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
16.05.2007
Τελικό Πρόγραμμα του 6ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής