ΑνακοινώσειςΕπικοινωνίαΣύνδεσμοι
Προβολή Εργασίας

Προσομοίωση & Ρύθμιση Διεργασιών 1
31 May 2007, 14:30 - 16:30
Εργασία RD224
ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Π. Πατρινός, Χ. Σαρίμβεης
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο παρόν άρθρο μελετάται το πρόβλημα του εύρωστου βέλτιστου ελέγχου αβέβαιων γραμμικών συστημάτων με περιορισμούς στο διάνυσμα κατάστασης και ελέγχου. Στόχος της μεθοδολογίας είναι ο σχεδιασμός ρυθμιστή που να ελαχιστοποιεί την μέση τιμή της τετραγωνικής συνάρτησης κόστους και παράλληλα το σύστημα κλειστού βρόγχου να είναι εύρωστα ευσταθές ικανοποιώντας τα όρια λειτουργίας για κάθε πιθανή τιμή της διαταραχής. Η παρουσία αβεβαιότητας μπορεί να οφείλεται στο σφάλμα του μοντέλου της διεργασίας, στη μεταβολή των χαρακτηριστικών της ή σε εξωγενείς διαταραχές που δρουν στο σύστημα. Η προτεινόμενη μεθοδολογία βασίζεται στο δυναμικό προγραμματισμό και την πολυπαραμετρική βελτιστοποίηση.

Λέξεις Κλειδιά
Εύρωστος \'Ελεγχος, Βέλτιστος Έλεγχος, Δυναμικός Προγραμματισμός, Πολυπαραμετρική ΒελτιστοποίησηΤελευταία Νέα
04.06.2007
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης
25.05.2007
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
16.05.2007
Τελικό Πρόγραμμα του 6ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής